Una apestada als firals de Bellvís. Bellvís 2009

   [ juliol de 2009 / 8 imatges ]