Reportatge de l'acció de l'embaucador. Bellvís 2009

   [ juliol de 2009 / 11 imatges ]