Reportatge de la lluita contre els soldats Felip IV. Bellvis 2009

   [ juliol de 2009 / 25 imatges ]