Les tràgiques noves que porten els segadors. Bellvís 2009

   [ juliol de 2009 / 11 imatges ]