LA FESTA DEL DINOSAURE

Ajuntament d’Isona i Conca Dellà


Es tracta de crear una activitat festiva relacionada amb el món dels dinosaures .

La presència de restes de jaciments amb restes de dinosaures a les conques de Tremp i Dellà es coneixen des de el segle XX. Aquest important patrimoni paleontològic ha portat a Isona a ser un referent en el món dels dinosaures , no només a Catalunya , sino a tota Europa. Dintre d’aquest context s’està ultimant els detalls de la creació d’una festa relacionada amb el mon cretaci .

[tornar]
Tallers per a la Festa - Lleida