PROFESSIONALS
LLISTA DE PROFESSIONALS QUE PARTICIPEN EN LA CREACIÓ

Dr. Rafael Sosperdra
 
 
Dr.Ramon Vinyas
 
 
Lluís Graells
 
 
Sussagna Navó
 
 

TANCAR FINESTRA

Tallers per a la Festa - Lleida