Tallers per a la Festa - Lleida


EDICIÓ
2008
 

RECURSOS 

 

    PROFESSIONALS
 
LLISTA DE PROFESSIONALS QUE PARTICIPEN EN LA CREACIÓ

  Albert Galcerà
 
 
 
  Anna Pio
 
 
 
  Dani Carbonell
 
 
 
  Dr. Rafael Sosperdra
 
 
 
  Dr.Ramon Vinyas
 
 
 
  Isaac Morera
 
 
 
  Jeffrey James White
 
 
 
  Joan Miró
 
 
 
  Jordina Almacellas
 
 
 
  Josep Ahumada
 
 
 
  Josep Maria Casas
 
 
 
  Lluís Graells
 
 
 
  Manel Llaurador
 
 
 
  Pep Salsetes
 
 
 
  Pere Corrales
 
 
 
  Sussagna Navó
 
 
 
  Titus Prats
 
 
 
Tallers per a la Festa - Lleida