Avís Legal

Avís legal

La propietària del domini www.firacarrer.cat és FUSIC (Fundació Societat i Cultura) amb adreça postal c/ Consell de Cent, 347, 2, 08007, Barcelona; telèfon 93 2157411 i fax 93 2157932 i correu electrònic info@fusic.org

La Fundació Societat i Cultura (FUSIC) és una entitat privada constituïda a Barcelona i inscrita al Registre de Fundacions amb el número 203 sota el Protectorat de la Generalitat de Catalunya per resolució del Conseller de Justícia del 18 d’octubre del 1985. CIF: B-60432291

FUSIC no es fa responsable de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit dels continguts informatius, creatius i artístics apareguts a les diferents pàgines del domini www.firacarrer.cat. Sota les limitacions definides per la llei en aquest àmbit, FUSIC no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualitat i precisió de les informacions o continguts d’aquestes mateixes pàgines.

La informació i els diferents continguts que apareixen a les pàgines web de www.firacarrer.cat han estat generades des de FUSIC o per via de col·laboradors aliens a la Fundació, generant una situació de llibertat creativa i artística de la qual FUSIC només n’aporta els mitjans i l’espai web. FUSIC se’n desvincula doncs de qualsevol responsabilitat sobre aquests continguts.

Els enllaços que www.firacarrer.cat col·loca a les seves pàgines i que refereixen a pàgines de tercers no són responsabilitat de FUSIC donat que FUSIC no en te control sobre els continguts.

Tanmateix els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos a www.firacarrer.cat són propietat exclusiva de FUSIC o dels legítims propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FUSIC.